Sega Model 3 » [V]

Game
Virtua Fighter 3 (Revision A)
Virtua Fighter 3 (Revision D)
Virtua Fighter 3 Team Battle
Virtua Striker 2 (Step 1.5, Export, USA)
Virtua Striker 2 (Step 1.5, Japan)
Virtua Striker 2 (Step 2.0, Export, USA)
Virtual On 2: Oratorio Tangram (Revision B)
Virtual On 2: Oratorio Tangram (ver 5.4g)